НОВИНИ

Календар за проведените доброволчески акции през изминалата година

Календар за проведените доброволчески акции през изминалата година Електронният календар за всички проведени акции на територията на Природен парк „Витоша“ е достъпен на следния адрес: https://drive.google.com/file/d/0B7K1XF38PnO5ZTNNRllrTkdQVWM/edit?usp=sharing

Награди по случай Международния ден на доброволеца

На 05.12.2013 г. ДПП „Витоша” към Изпълнителна агенция по горите организира празник в Националния парков информационен център по случай Международния ден на доброволеца. Международният ден на доброволеца е празнуван за … Continue reading Награди по случай Международния ден на доброволеца

Доброволци изградиха две нови скари в м. Конярника на Витоша

На 23.11.2013 г. в местността Конярника бяха изградени две нови дървени скари. Необходимостта от скарата до чешмата е поради честите заблатявания там и невъзможността за преминаване. Втората скара беше изградена … Continue reading Доброволци изградиха две нови скари в м. Конярника на Витоша

Изложбата „Витоша – зелената корона на София“ посрещна своите първи посетители

На 25 ноември в 18.00 ч. в зала 2 на Съюза на архитектите в България се състоя тържеството по случай откриването на изложбата „ВИТОША – ЗЕЛЕНАТА КОРОНА НА СОФИЯ“. Посетителите … Continue reading Изложбата „Витоша – зелената корона на София“ посрещна своите първи посетители

Доброволци лакираха маси и пейки в м. Дендрариума

На 22.11.2013 г. в местността Дендрариума се проведе доброволческа акция. В нея взеха участие доброволци, участвали неведнъж в акции на територията на ПП „Витоша“. Включиха се и случайно минаващи туристи. … Continue reading Доброволци лакираха маси и пейки в м. Дендрариума

Журналисти от Великобритания и Ирландия посетиха Природен парк „Витоша“

На 15 ноември 2013 г. Дирекцията на природен парк „Витоша” организира туристическа обиколка за журналисти от Великобритания и Ирландия. Бяха посетени музеят на мечката, м. Дендрариума, алеята за незрящи, м. … Continue reading Журналисти от Великобритания и Ирландия посетиха Природен парк „Витоша“

Доброволци от фирма „Куинтайлс” реновираха паркова инфраструктура в местността Бялата вода

На 8 ноември се проведе доброволческа акция в местността „Бялата вода”. В нея взеха участие 13 доброволци от фирма „Куинтайлс”. Те почистиха територията и събраха 35 чувала битови и строителни … Continue reading Доброволци от фирма „Куинтайлс” реновираха паркова инфраструктура в местността Бялата вода

Подпомагане на крайречните съобщества на територията на Природен парк „Витоша”

За пета поредна година служители на Куинтайлс, клон България положиха доброволен труд на територията на Природен парк „Витоша”. На 08.11.2013 г. те засадиха над 250 фиданки от бяла върба (Salix … Continue reading Подпомагане на крайречните съобщества на територията на Природен парк „Витоша”

Съобщение относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „Извършване на социологическо проучване и … Continue reading Съобщение относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Доброволци помогнаха като придружители на деца от дом за сираци „Петко Непетов“

В началота на м. ноември 2013 г. се проведе доброволческа акция с НПО „Велоеволюция” по повод Европейската седмица на мобилността. Над 10 доброволци се включиха като придружители на деца от … Continue reading Доброволци помогнаха като придружители на деца от дом за сираци „Петко Непетов“

Skip to content