НОВИНИ

: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

От тук може да изтеглите документация за УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ … Continue reading : „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”

Отбелязване на Международния ден на доброволеца

На 5 декември в Дирекцията на Природен парк „Витоша“ беше отбелязан Международния ден на доброволеца. Честването премина с презентация на акциите през годината, както и с раздаването на грамоти и … Continue reading Отбелязване на Международния ден на доброволеца

Престур за представяне на напредъка по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“

На 20.11.2014 г. ДПП „Витоша” проведе престур за представяне на напредъка по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от … Continue reading Престур за представяне на напредъка по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“

Есенни залесявания в Природен парк „Витоша“

През есента на 2014 г. се проведоха поредица от акции по залесяване със смърч и клек на територията на ПП „Витоша”. В акциите се включиха повече от 600 доброволци, организирани … Continue reading Есенни залесявания в Природен парк „Витоша“

Участници в работна среща по проект Signal на програмата BiodivERsA посетиха Витоша

На 05.11.14 г. Природен прак „Витоша” беше посетен от участници в международен проект SIGNAL – „Градиенти на устойчивост към климатичми крайности”, разработващ се в рамките на европейската програма BiodivERsa на … Continue reading Участници в работна среща по проект Signal на програмата BiodivERsA посетиха Витоша

80 ГОДИНИ ПАРК „ВИТОША“

На 27.10.1934 година, точно преди 80 години, с постановление III А-15422/1934 г. на Министерство на земеделието и държавните имоти е обявен Национален парк „Витоша“, прекатегоризиран по-късно в Народен, а през … Continue reading 80 ГОДИНИ ПАРК „ВИТОША“

Skip to content