fbpx

Доброволците на Витоша

2022-12-05 1:08

В деня на доброволеца, ние от Дирекция на Природен парк „Витоша“ изразяваме нашата сърдечна признателност на всички, които доброволно подпомогнаха дейностите по възстановяване на парковата инфраструктура, почистване на сметища, почистване на канавки и алеи, маркиране на туристически алеи и други през изминалата година. С Вашата помощ успяхме да реализираме над 30 акции с участието на […]

Информация до допуснатите кандидати до конкурса за главен експерт “географски информационни системи и база данни”

2022-11-29 3:48

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“ – една щатна бройка в Дирекция на Природен парк „Витоша“. Не допуска до конкурс кандидата Н. Андонова. инж. Н.Илиева ………….…/П/……………….. Председател на конкурсната комисия

Доброволческа инициатива

2022-11-29 2:48

Калин Иванов от Raven rock Outdoors и приятели на Природен парк „Витоша“  се включиха във възстановяването на стълбовата маркировка от с. Боснек – з. Меча чешма, с полагане на лентова маркировка върху триъгълниците. Благодарим за вложения труд!

Доброволческа инициатива на Paysafe

2022-11-28 12:20

През изминалата седмица служителите от фирма “Paysafe”, участваха в доброволческа акция за реновиране на парковата инфраструктура. Доброволците възстановиха 4 маси Витошки тип на поляната в м. Бели брег и почистиха водостоците и канавката на част от новоремонтираната алея м. Златни мостове – х. „Момина скала“. След това акцията продължи с партньорите от Български планинарски съюз […]

Лесовъдски игри през есента

2022-11-24 1:58

На 17 и 24 ноември т.г. експертите от ДПП „Витоша“ Силвия Арангелова и Десислава Гюрова се срещнаха с децата от Детска къща „Приказка безкрай“ и Частна детска градина „Момо“. Те пресъздадоха магията на гората с интересни игри и забавления. Малчуганите научиха любопитни неща за горските обитатели и опазването на природата. Благодарим на директорката г-жа Галена […]

Ден на християнското семейство в село Железница

2022-11-21 5:16

На 21 ноември 2022 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ отпразнува Деня на християнското семейство в 191 ОУ в село Железница. Празникът започна с музикална програма, подготвена от учениците в присъствието на ръководството на училището в лицето на директорката г-жа Савина Игнатова, представители на РУО – София-град, район Панчарево съм Столична община, кметство Железница, НЧ […]

Заседание на Консултативния съвет

2022-11-14 9:19

В изпълнение на дългосрочните цели и управленски задачи, залегнали в Плана за управление на Природен парк „Витоша“, за прилагане на форма на управленчески модел на Парка, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни, през 2015 г. беше създаден Консултативен съвет на ПП „Витоша“. В тази връзка на 26.10.2022 г се състоя заседание […]

Обявление за конкурс за главен експерт „Географски информационни системи и база данни“

2022-11-08 2:03

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и, обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“ в Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София, 1 щатна […]

Реновиране на моста над х. “Алеко”

2022-11-04 8:16

Днес, 4.11.2022 г. с финансовата помощ на TotalEnergies ентусиасти и служители от Планинска спасителна служба и Дирекцията на Парка, подмениха дървеният парапет, на един от емблематичните мостове над х. “Алеко”. Благодарим на всички за сърцатата работа!

Доброволческа акция с доброволци от с. Бистрица

2022-11-02 4:00

В последните слънчеви дни на есента, група ентусиасти с подкрепата на аптека Нота Бене от с. Бистрица, възстановиха трудно достъпния мост на Янчовска река, до заслона в местността Кюмюр егрек. Дирекцията на Парка благодари за положените усилия и труд!

1 2 3 4 113