Проект – 1- Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша