Проект -2-Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – Фаза II