Информация за всички посетители на гората във връзка със заболяването АЧС

Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни). Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти). Предава се по контактен път, от замърсено оборудване, помещения, инструменти, дрехи, от сандвичи или други храни, приготвени със заразено месо, което не е термично обработено. Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Африканската чума по свинете /АЧС/ не се предава на хората и на другите видове животни. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине. Подробностите във видеото:

Информационен клип за АЧС

Експерти от Дирекция на ПП “Витоша”, ЮЗДП, ДГС “София” и ДЛС “Витошко-Студена” извършват регулярен обход и наблюдение на територията на Парка и следят за умрели диви свине или диви свине с нетипично поведение. Към момента няма регистрирани такива случаи.

Във връзка с постоянно увеличаващата се зона на разпространение на Африканска чума по свинете и с цел предотвратяване разпространението на болестта се умоляват всички граждани, открили умрели диви свине или диви свине с нетипично поведение незабавно да сигнализират на тел. 112.