Препълнен салон и аплодисменти за „Един ден на Витоша“