fbpx

Геодезическо заснемане на пещера “Духлата” с цел осигуряване на сигурността на посетителите

От тук може да изтеглите документацията по публичната покана с предмет: Геодезическо заснемане на пещера “Духлата” с цел осигуряване сигурността на посетителите:

Заповед

Публична покана

Проект на договор

Съобщение медии

Техническо предложение

Указания за участие

Ценово предложение

Разяснение

Техническа оферта Духлата

Ценова оферта Духлата

Протокол

Протокол 2

Договор Духла