fbpx

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на техника/оборудване

От тук може да изтеглите документацията по публичната покана с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на техника/оборудване”

Заповед

Публична покана

Договор

Съобщение медии

Методика

Приложения

Указание

Заповед_

Протокол

Договор техника