fbpx

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ/ТЕХНИКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ «Доставка на оборудване и техника», обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на настолен компютър с монитор, мишка и клавиатура и принтер с копир и скенер за екостационар „Белите брези”;  Обособена позиция № 2 – Доставка на техника за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 3 – Доставка на плотер и лазерно мултифункционално устройство за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 4 – Доставка на оборудване и техника за нуждите на Дирекция на Природен парк „Витоша”
Документи: