fbpx

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ/ТЕХНИКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ – Доставка на оборудване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мобилни компютри и софтуер за мобилни компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на микроскопи и аксесоари; Обособена позиция № 3 – Доставка на техника за горско стопанство; Обособена позиция № 4 – Доставка на лабораторна апаратура и консумативи; Обособена позиция № 5 – Доставка на металотърсач – 2 бр.; Обособена позиция № 6 – Доставка на метеорологични измервателни уреди; Обособена позиция № 7 – Доставка на преносими компютри; Обособена позиция № 8 – Доставка на 1 бр. цветен лазарен принтер; Обособена позиция № 9 – Доставка на обектив 400 мм с конвертор и филтър; Обособена позиция № 10 – Доставка на 4 бр. раници; Обособена позиция № 11 – Доставка на 2 бр. GPS устройства; Обособена позиция № 12 – Доставка на фотокапани и карти; Обособена позиция № 13 – Доставка на прожектори, уред на нощно виждане и термална камера; Обособена позиция № 14 – Доставка на огледално рефлексен фотоапарат; Обособена позиция № 15 – Доставка на бинокли, тръби за наблюдение, плочки за тръба, стативи, раница за тръба и статив, лазарен далекомер; Обособена позиция № 16 – Доставка на преносима радиостанция; Обособена позиция № 17 – Доставка на GPS устройства; Обособена позиция № 18 – Доставка на генератор за създаване на електрически импулси, акумулатор, електропроводима жица, изолатор, затваряща-отваряща ръкохватка, ТНТ връзка лента-генератор, тестер; Обособена позиция № 19 – Доставка на микрочипове и четец за микрочипове; Обособена позиция № 20 – Доставка на Борескоп – 2 бр.; Обособена позиция № 21 – Закупуване на техника за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 22 – Доставка на софтуерни лицензи за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 23 – Доставка на климатици за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 24 – Доставка на офис телефонна централа и стационарни телефони за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 25 – Доставка на оборудване за екостационар „Белите брези”; Обособена позиция № 26 – Доставка на специализирано оборудване за екостационар „Белите брези”; Обособена позиция № 27 – Доставка на компютърна конфигурация и принтер за екостационар „Белите брези”; Обособена позиция № 28 – Доставка на ГНСС устройство и софтуер към него;

documentacia_oburudvane_vitosha OPOS_2_3

obqvlenie

otgovor_provedura_tehnika

reshenie