fbpx

«Изграждане на образователен и изложбен център на територията на природен парк «Витоша»

Предмет на поръчката: “Изграждане на образователен и изложбен център на територията на Природен парк «Витоша»”

Дата на обявяване на поръчката: 15.07.2011 г.

Срок за подаване на оферти: 25.07.2011 г. – 12:00 ч.

Във връзка с реализиране на дейности по проект BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”, приоритетна ос 4 „Опазване на европейското културно наследство”, осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България на база Грантово споразумение № BG0042-GAE-00078-E-V1 – EEA FM

Документацията за участие в процедура на договаряне с покана за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Изграждане на образователен и изложбен център на територията на Природен парк «Витоша»” можете да изтеглите от този адрес:
http://dox.bg/files/dw?a=b4f7633320

Отварянето на получените оферти ще се проведе на 25ти юли от 13:00 часа в Дирекцията на Природен парк “Витоша”, адрес – гр. София, ул. “Антим I” № 17.
Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно чл. 38, ал. 5 от НВМОП