fbpx

Одит на проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на природен парк Витоша – Фаза II”

От тук може да изтеглите документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 от закона за обществените поръчки за услуга с предмет: Одит на проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на природен парк Витоша – Фаза II”