fbpx

“Предпечатна подготовка и печат на 20 бр. информационни PVC табла с дебелина 3 мм и размери 99х54 см за информиране на широката общественост за съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013»

Крайна дата: 14.05.2012 г.

Документи:

1. pokana-PVC_tabla