fbpx

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Оформяне и маркиране на терен на маршрути за алпинизъм и скално катерене”

От тук може да изтеглите необходимите документи за кандидатстване по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а”, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Оформяне и маркиране на терен на маршрути за алпинизъм и скално катерене”