fbpx

Публична покана с предмет: „Осъществяване на дейности свързани с отлагане върху терен, стабилизиране и трайно маркиране на границите на Природен парк Витоша”

От тук може да изтеглите всички необходими документи по публична покана за услуга с предмет: “Осъществяване на дейности, свързани с отлагане върху терен, стабилизиране и трайно маркиране на гранците на ПП “Витоша”: