fbpx

Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози

От тук може да изтеглите документация за участие в публична покана по реда на глава 8 “а” от ЗОП за услуга с предмет:„Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда, с цел намаляване на риска от бракониерствo”.