fbpx

Разширяване обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози

От тук можете да изтеглите документацията по публична покана с предмет: Разширяване обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози

Публична покана

Заповед

Проект на договор

Съобщение_Медии

Техническо предложение

Указание за участие

Ценово предложение

Решение система за изстрели