fbpx

„Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”

SKMBT_42314110312480_0001

Описание:

„Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”

Проектът се изпълнява в партньорство с

Norwegian Crafts Development – Норвегия,

и се осъществява с безвъзмездно финансиране от

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

и държавния бюджет на Република България

на база Грантово споразумение № BG0042-GAE-00078-E-V1 – EEA FM

Осъществяването на проекта цели да допринесе за съхраняването и развитието на европейското културно наследство, като чрез изграждането и въвеждането в експлоатация на образователен и изложбен център в местността Белите брези на територията на Природен парк Витоша даде възможност на изчезващите ни традиции и познания в областта на традиционното строителство да бъдат съчетани с демонстративна експозиция на различни щадящи околната среда строителни методи, характерни за региона до преди около век.

Изпълнението на поставените цели ще спомогне за документиране и популяризиране на изчезващите познания и занаяти, свързани с традиционните методи на строителство.

За построяването на центъра ще се използват традиционни и съвременни природосъобразни методи за градеж в духа на тенденциите за възраждането на старите и въвеждането на нови екологични строителни техники чрез прилагане на нискотехнологичен труд, и използване на естествени строителни материали характерни някога за архитектурата в района на Витоша, Стара планина и Родопите – дърво, глина и камък.

По време на част от строителните дейности е предвидено провеждането на семинари в областта на българските и норвежките строителни традиции, като екипи от доброволци ще приложат наученото по време на практически обучения на място.

Сградата е планирана да съчетава и функциите на детски информационен екологичен стационар като част от плана за обособяването на образователен комплекс в областта на Дендрариума, даващ достъп до информация и възможност за обучение на деца и ученици по отношение на биологичното разнообразие в района на Природния парк, етнографската специфичност на околните селища и местното културно и историческо наследство.

Образователно-изложбеният център ще осигурява закрити експозиционни площи с възможност за провеждане на учебни беседи и работни помещения за обслужващия комплекса персонал и експертите от Дирекцията на Природния парк. В съчетание с Музея на мечката, с Музеите на водното конче и совите, разположени в непосредствена близост, и с неотдавна завършената информационна алея в местността Игликина поляна, детския информационен екологичен стационар ще предостави по-добри възможности за провеждане на зелено училище и ще допринесе значително за удължаване престоя на посетителите на парка, когато условията възпрепятстват обучението на открито, предлагайки подходящи условия за занимания в уютна атмосфера.

Новини и събития:

www.darvendom.com