fbpx

CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

Име: CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

Продължителност: 15 месеца

Начална дата: 17.12.2019 г.

Водещ партньор: Дирекция на Природен парк „Витоша“

Партньори по проекта: Сръбската неправителствена организация „ПЛАНТ“ и Фондация „Отворена врата“ – гр. Перник

Основни дейности по проекта:
1. Създаване на открита класна стая в ПП „Витоша“ между с. Боснек и с. Чуйпетльово, монтаж на информационно табло на Духлата и три релефни табла на брега на р. Струма, и възстановяване на Алеята на карста чрез подмяна на ПВЦ медии на информационни табла.
2. Разработване на Ръководство за екологично образование вкл. материали за деца (образователни игри, плакати, стикери и рекламни материали).
3. Обучение за „обучители“, които да използват и прилагат ръководството.
4. Пътуващо зелено училище в училища в България и Сърбия.
5. Открито училище сред природата в ПП „Витоша“ – посещение на 1000 деца от България и Сърбия.
6. Международно детско състезание „Природата – наш общ дом“.
7. Международна конференция за екологично образование в чест на 86 години ПП „Витоша“.

Бюджет на целия проект: 184 708, 30 евро

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Дирекция на Природен парк „Витоша“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

 

 

 

Tender procedure for supply of  a minibus within project № CB007.2.32.151 “Environmental education – a bridge for sustainable development of the cross border region”,financed under Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme  

 

Publication reference -SUPP1/CB007.2.32.151/2020

Procedure – Simplified procedure

Contract title: Purchase of a minibus

Project № CB007.2.32.151

Contract № РД-02-29-286/17.12.2019

Project name – Environmental education – a bridge for sustainable development of the cross border region

Date of launching: 24.06.2020

Documents can be downloaded from https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZAfrUkZsMzhSysUwxV5Ubi6MA1pjYw2U3pk