CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

Име: CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“

Продължителност: 15 месеца

Начална дата: 17.12.2019 г.

Водещ партньор: Дирекция на Природен парк „Витоша“

Партньори по проекта: Сръбската неправителствена организация „ПЛАНТ“ и Фондация „Отворена врата“ – гр. Перник

Основни дейности по проекта:
1. Създаване на открита класна стая в ПП „Витоша“ между с. Боснек и с. Чуйпетльово, монтаж на информационно табло на Духлата и три релефни табла на брега на р. Струма, и възстановяване на Алеята на карста чрез подмяна на ПВЦ медии на информационни табла.
2. Разработване на Ръководство за екологично образование вкл. материали за деца (образователни игри, плакати, стикери и рекламни материали).
3. Обучение за „обучители“, които да използват и прилагат ръководството.
4. Пътуващо зелено училище в училища в България и Сърбия.
5. Открито училище сред природата в ПП „Витоша“ – посещение на 1000 деца от България и Сърбия.
6. Международно детско състезание „Природата – наш общ дом“.
7. Международна конференция за екологично образование в чест на 86 години ПП „Витоша“.

Бюджет на целия проект: 184 708, 30 евро

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.