инж. Севдалина Димитрова е новият директор на Дирекция на Природен парк „Витоша“

инж. Севдалина Димитрова е новият директор на Дирекция на Природен парк „Витоша“

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев назначи инж. Севдалина Димитрова за директор на Природен парк „Витоша“. Тя беше представена пред екипа на парка от д-р инж. Анна Петракиева заместник изпълнителен директор на ИАГ и бивш директор на ДПП „Витоша“.

Инж. Севдалина Димитрова  завършва Лесотехнически университет през 1997г. специалност „Горско стопанство“.  След своето дипломиране работи като лесничей в Държавно горско стапанство гр. Бяла.  През 2011 г. става директор на Регионална дирекция Русе. От 2016 г. работи в Югозападно държавно предприятие  „ДП Благоевград“ в сферата на защитените територии, сертифициране и гори във фаза на старост. Инж. Димитрова е с над 24 години трудов стаж, като през последните три години е била заместник директор на ЮЗДП ДП Благоевград.

От 2014 г. е заместник-председател на Съюза на лесовъдите в България и членува в Съюза на европейските лесовъди

Skip to content