fbpx

Акция с Hewlett Packard на Симеоновски езера

На 4.10.2014 г. на Сименовски езера беше проведена доброволческа акция с участието на Хюлет Пакард България. В акцията взеха участие над 80 души. Беше изграден нов дървен мост на мястото на съществуващ опасен и изгнил такъв, бяха лакирани всички пейки, беседки и шезлонги в района около езерата. Доброволците ремонтираха и счупена дървена ограда.

Работата продължи усилено цял ден поради големия район на действие, но доброволците приключиха всички поставени задачи успешно. Доброволците от Хюлет Пакард България се включват за втора поредна година в акция, организарана от Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!