fbpx

„Да изчистим България за един ден“

Над 500 доброволци се включиха в почистването на едни от най-посещаваните места на Витоша. Те събраха 40 куб. м отпадъци. Районът на Симеоновските езера не беше много замърсен. Там доброволците се връщаха с полупразни чували, което предизвикваше усмивки на задоволство у представителите от ДПП „Витоша“ – съорганизатори на инициативата. Местност Бялата вода събра ланшфтни архитекти от Камарата на архитектите в България, които чистиха много активно и миналата година. Почисти се районът около чешмата и пътя. Драгалевският манастир „Успение Богородично“ по традиция привлича много туристи. Затова и районът наоколо също беше почистен. Въпреки хладното време, настроението на участниците беше приповдигнато, а резултатът от извършеното – много добър. Акцията беше координирана по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.