fbpx

Доброволци от “Experian България” освежиха парковата инфраструктура в м. Тихия кът

На 26.08.2019 г., на територията на Природен парк “Витоша” в м. Тихия кът работиха доброволци от фирма „Experian България“. Те почистиха канавките и водостоците по туристическата алея от м. Тихия кът до м. Големата ливада и от м. Обрадица до м. Големата ливада, лакираха елементи на парковата инфраструктура, изградиха две скари за преминаване на туристите през мочурливи места и боядисаха металния парапет на площадката за хора в неравностойно положение в м. Тихия кът.
Дирекцията на Природен парк “Витоша” благодари на всички за вложеното време и усърдния труд.