fbpx

Доброволческа акция на Мачирски Спорт

На 19.10.2019 г. в района на Княжевска гора близо 100 участници от Мачирски Спорт, заедно с представители на ТП ДГС София и ДПП „Витоша“, залесиха 400 броя фиданки от зимен дъб от предвидените първоначално близо 1000 броя. Събитието започна с инструктаж от ТП ДГС София и след това се отиде на терен. Там отново се обясни и след това почна разчистването на терена от отпадъчни клони и продукти. След това залесяването се извърши на специални затова места, маркирани със спрей. В акцията се включиха и много деца, които научиха много за дейността на горското стопанство.