fbpx

Лакиране и почистване в м. Офелиите

На 24.08.2013 г. се проведе доброволческа акция за ремонтиране на парковата инфраструктура и почистване в местността „Офелиите“. В акцията се включи група от десет доброволци.

Материалите, необходими за провеждане на акцията (лак за боядисване36 кутии, 10 четки и 15 чувала за смет) бяха изцяло осигурени от средствата по Дейност 3.10. Доброволците лакираха една беседка и три пейки “Витошки тип” около нея и събраха седем чувала смет. В района на “Яворова поляна” в близост до местността “Офелиите” бяха монтирани предупредителни табели за опастността от горски пожари в следствие паленето на огън в защитената територия. Експерти от парковата администрация лакираха с помощта на част от доброволците дървено антипаркинг преграждение (парапет) и три информационни табла. Бяха лакирани и голяма част от пейки „Витошки тип“ пред х. Офелии. В акцията се включиха и експерти от дирекцията на парка.