fbpx

Лакиране при хижа Момина скала

На 31.05.2014 г. в района на м. Стамболова поляна се проведе доброволческа акция. В нея взеха участие над 70 доброволци от фирма „ТЕЛЕЛИНК“. Бяха лакирани 25 пейки с маси „Витошки тип“ , 4 беседки и сцената за мероприятия на открито. Освен лакирането доброволците извършиха и почистване от отпадъци на поляната. Другата важна дейност по време на акцията беше почистването на запушени канафки и водостоци по алеята към х. Есперанто. Акцията се проведе въпреки лошото време, благодарение на голямото желание и всеотдайност на доброволците. Координирането и закупуването на материалите за акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!