fbpx

Празник за Международния ден на доброволеца

На 04.12.2015 г. за поредна година Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и доброволците, работили през годината на Витоша, отпразнуваха заедно Международния ден на доброволеца, който тази година отбелязва своя 30-годишен юбилей. Официалното му обявяване е на 05.12.1985 година от ООН. Тогава световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.
Полагането на доброволен труд в България води началото си много преди датата на официалното му честване. На Витоша доброволци са изграждали хижи, заслони, алеи. Тази традиция продължава и днес.
Празникът започна с изпълнения на Георгия и Мартин от дует „Рукатка“. След това директорката на ДПП „Витоша“ г-жа Снежана Петрова връчи грамоти на организациите, вложили доброволен труд през изминалата година на територията на парка. Присъстващите разгледаха специално аранжираната изложба, запечатала моменти от организираните доброволчески акции.
През последните няколко години ДПП „Витоша“ вложи много усилия и финансов ресурс по проекти, финансирани от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ за обновяването на близо 70 км алейна мрежа и множество обекти на туристическата инфраструктура – мостове, маси и пейки, заслони, специализирани алеи и кътове за отдих, подходи към парка и много други. Тази инфраструктура има нужда от постоянна поддръжка. Затова именно на Международния ден на доброволеца парковата администрация даде старт на новата си инициатива „Осинови обект“. Предлаганите за „осиновяване“ обекти бяха подробно описани с данни за тяхното местоположиние и параметри. Тази информация беше публикувана на страницата на ПП „Витоша“, а присъстващите получиха папки със списъка на обектите и цялата информация за тях. Интересът, с който беше посрещната новата инициатива, дава основание за надеждно бъдещо сътрудничество.
Празникът завърши, но съвместната работа ще продължи и през следващата година.

image_56 DSC01477 DSC01476 DSC01475 DSC01474 DSC01473 DSC01472 DSC01471 DSC01470 DSC01469 DSC01457 DSC01458 DSC01459 DSC01461 DSC01462 DSC01463 DSC01464 DSC01466 DSC01468