fbpx

Проведе се доброволческа акция с фирма “Куинтайлс”

На 28.06.2019 г. за поредна година доброволци от фирма “Куинтайлс” работиха на територията на ПП “Витоша”. В доброволческата акция участваха повече от 80 доброволеца.
Целта на тазгодишната акция беше освежаване на парковата инфраструктура в м. Офелиите.
Доброволците лакираха парапета по шосето, няколко маси „Витошки тип“, реновираха детски съоръжения за игра и лакираха торфищната информационна алея. Алеята е изградена за да могат посетителите да научават за значението на торфищата и мочурите в парка като вододайни зони и като важен източник на суровини за промишлеността и медицината. Тя е създадена, тъй като на територията на Природен парк „Витоша“ е резерватът „Торфено бранище“, който опазва най-значителния за България комплекс от високопланински торфища. Торфът има изключителни водозадържащи свойства и достига на места дебелина до 2 метра.