Актуални новини

Природен парк "Витоша"

За парка

Природен парк "Витоша"

Витоша  е първият парк в България и на Балканския полуостров. Обявен е една година след Лондонското определение за национални паркове. През 1936 г., под влияние на Съюза за защита на природата – инициатор и за обявяването му, е изготвена и обнародвана Наредба – закон за защита на родната природа, според която паркът не е вече национален, а народен. Едновременно с това до 1952 г. действа специален Правилник за стопанисване и управление на Народен парк Витоша и включените в него бранища.

За посетителите

Природен парк "Витоша"

Витоша е планина със слабо изразени била. Във високите й части липсват характерни релефни форми, които да подпомагат ориентацията на туристите. Осен това, поради куполообразната си форма, сравнителната изолираност сред по-ниски планини и обширните плата, високите части на Витоша са сред планинските райони на България с най-непредвидимо и опасно време.

Галерия

Природен парк "Витоша"

Skip to content