Забележителни места

Природен парк Витоша

Местност Дендрариума

Местността е разположена вдясно на пътя кв. Бояна – м. Златни мостове, на разклона за Копитото. Понятието “Дендрариум” произхожда от гръцката дума “dendron”, което означава дърво. В много западни страни като синоним на дендрариум, се използва думата “арборетум”, която пък произхожда от ланската “арбор” и също означава дърво. Дендрариумът представлява определена територия, върху която е засадена колекция от дървесни видове (вкл. храстови и лияни), и която се отглежда на

Прочети още

открито. Видовете растения се групират по систематичен, географски, екологичен или друг признак.

Целта на дендрариума е да се демонстрира богатството и многообразието, както на местните дървесни и храстови видове, така и на чуждоземни такива, които се наричат “екзоти”.
Изграждането на Витошкия Дендрариум започва през 1962 г. Изградени са алейна мрежа, стопанска сграда, две изкуствени езерца и разсадник (вече не съществува). На площ от 1400 дка могат да се видят както типични дървестни, храстови и тревни представители на българската флора, така и внесени от други страни видове. Общият им брой е 145.
През 2001 г. в границите на Дендрариума се изгражда Алея за незрящи, а през 2004 г. – спортно-информационна инфраструктура за деца. Тя беше ремонтирана и обновена през лятото на 2013 година.

Природен парк "Витоша"

Боянски водопад

Боянският водопад (Скоко) е на Боянска река, на около 4 км югозападно от кв. Бояна, на 1260 м н. в., в зоната на андезитния скален венец на Витоша. Падът на водата е 40 метра. При по-голям речен дебит той може да бъде наблюдаван ясно от центъра на гр. София. Откроява се като сребърна нишка по средата на витошкия склон.
Изходен пункт за Боянския водопад е квартал Бояна. Тръгва се по пътя от центъра покрай Боянското ханче, продължава се нагоре по ул. „Белите брези”, завива се вдясно по ул. „Поп Евстати Витошки”, минава се покрай ВЕЦ “Бояна” и се стига до гората в горния край на квартала. В началото на пътеката ще видите насочващите табели.
До водопада може да се стигне по две пътеки. И двете са обозначени с насочващи табели. Едната води покрай реката, стръмна е и на много места има трудни за преминаване участъци. Изкачването по нея трае около 50 минути.
Другата пътека е по-полегата и постепенно се изкачва на горе, като на места се откриват чудни панорамни гледки.

Прочети още

Маркирана със зелен цвят, като маркировката беше подновена през 2009 година. Изкачването до водопада по тази пътека трае 1 час и половина. Тя преминава през единственото естествено тисово находище на Витоша.

Природен парк "Витоша"

Боянско езеро

Намира се на 1, 5 км югоизточно от кв. Бояна. До него се достига за около 50 мин. от кв. Бояна, до където може да се стигне с автобуси на градския транспорт. Езерото е изкуствено, създадено при построяването на Софийския витошки водопровод през 1906 година. Преди това то е било блато, захранвано от няколко извора.
Днес Боянското езеро е важно местообитание на редица земноводни видове като кафява крастава жаба, голяма водна жаба, малък и голям гребенест тритон.

Прочети още

Наличието на тези видове придава особена стойност на Боянското езеро, тъй като те са сред обектите на опазване на Европейското природно наследство.
Кръговият маршрут кв. Бояна – Боянско езеро – Боянски водопад – кв. Бояна е подходящ за полудневна разходка в планината през почти всички сезони.

Природен парк "Витоша"

Карстов извор Живата вода

Разположен е в горния край на река Добри дол, между селата Чуйпетлово, Боснек и Кладница. Вместо чучур е поставена глава на крокодил. Водната струя потича след далечно бълбукане. Тече няколко минути и спира внезапно, след което потича пак и т. н. през различни интервали. Дебитът на извора зависи от валежите и сезона. Живата вода спада към т.нар. спорадични (действащи с прекъсване) извори. Наричали са го Чешмата на щастието.

Природен парк "Витоша"

Местност Златни мостове

Златни мостове са може би най-посещаваната местност на Витоша. Още преди Втората световна война, когато не е имало път от София до тук, любителите на планината, с раници на гръб, идвали през почивните си дни по малките пътечки от Княжево, Бояна и Владая, за да се насладят на красивата природата. Днес м. Златни мостове (на 12 км от Бояна) е свързана със столицата с автомобилен път.
Местността Златни мостове (1390 м н.в.) се намира в средното течение на Владайска река,

Прочети още

на границата между Северен (Каменделски) и Северозападен (Селимишки) дялове на Витоша. Впечатляващи са огромните овални каменни блокове от сиенит (морени) по широкото корито на реката. Те изцяло покриват водното течение, за наличието на което човек само се досеща по приглушения тътен. Повечето морени, са покрити с жълтеникави лишеи, които, огрети от слънцето, придобиват златист цвят. Това е едно от обясненията за наименованието на местността. Други свързват името с наличието на златоносен пясък в реката, което също е факт. Местността впечатлява и с огромните смърчови дървета, вековния бук и красивите брезички.
Павиран автомобилен път свързва м. Златни мостове с п. д. „Бор” (5.2 км). Той минава покрай хижите „Момина скала”, „Тинтява”, п.д. „Родина” и (с отклонение от 300 м) покрай п.д. „Средец”.
Местността е свързана с автомобилен път и с хижите „Планинарска песен”, „Боерица” и „Кумата”. В м. Офелиите от пътя има отклонение за почивните домове на МНО и на МЗГ. В близост до временната постройка на ПСС има отклонение вдясно към: п. д. „Трендафила” (2 км), п. д. „Рудничар” и х. „Острица” (3 км), х. „Еделвайс”(3 км) и п. д. „Звездица”(3.5 км).
Много са туристическите пътеки в тази част на планината: към връх Копитото, към хижите „Момина скала” и „Септември”, към п. д. „Бор” и оттам, през платото – към х. „Алеко”, към хижите „Кумата”, „Острица” и „Селимица”.
Местност Златни мостове е един от най-често използваните изходни пунктове към Черни връх (разстоянието е с дължина 8.5 км, което се преодолява за около 2 ч. 30 мин., като се минава през х. „Кумата”, м. Конярника и заслон Самара).
До Златни мостове може да се стигне: по пешеходна пътека от кв. Княжево (2 ч. 30 мин.); от кв. Владая по долината на Владайската река (1ч. 30 мин.); от кв. Бояна по автомобилния път (12 км).
За произхода на морените по поречието на Владайска река съществуват две теории. Според едната те са резултат от свличането на ледниците в края на кватернера (ледниковият период от развитието на Земята). Според тази теория ледников произход имат каменните реки и в другите части на планината. Според другата теория те са резултат от блоковото напукване на витошкия монцонит с последващо сферично изветряне.
В м. Златни мостове има няколко заведения за хранене. До тук може да се стигне с автобуси № 63 и № 163. Повече информация за рейсовете и техните разписания можете да намерите ТУК