Рударци

Природен парк Витоша

Село Рударци е разположено в западните склонове на Витоша на 880 м н.в. на двата бряга на река Рударщица.

До 1960 г. населеното място е било в състава на с. Кладница като махала Рударска. Тогава е отделено и добива статут на самостоятелно кметство към община Перник. През 2013 г. в Рударци има регистрирани 1500 постоянни жители. Освен това тук живеят през по-голямата част от годината много хора, които са жители на други населени места.

По автомобилен път разстоянието до гр. Перник е 14 км, това до София – 18 км, а до двете съседни села Драгичево и Кладница – 3 км.

Прочети още

Археологическите проучвания доказват, че на територията на днешното село са живели хора още далеч в древността. Населеното място е изградено върху основите на старо средновековно селище. В местността Маниш, на около един километър в северозападна посока от селото, на левия бряг на р. Рударщица са открити руините на антично селище. Това се потвърждава и от намерените значителен брой археологични находки на голяма по площ територия в този район. Откривани са средновековни стени, изваждани са тухли, намирани са много бронзови монети. Между тях има и една от времето на Антоний Пий. Римският император Антоний Пий (138-161 г.) се е прославил с миролюбивата си политика, добър характер и подпомагане балканските провинции в техния всестранен просперитет. Той е разрешавал да се секат монети с образа му в различните краища на империята. Такива са произвеждани и в гр. Анхиало, сегашния български град Поморие.

Вдясно от р. Рударщица по най-ниските склонове на планината при изкопни работи по строителството на нови сгради са открити археологически материали от средновековно селище – IX-X век. В местността Църквището са открити останки от средновековен некропол.

На най-личното място в югозападна посока от центъра е местността Свети Йеремия. Там е имало православен християнски храм. По време на турското робство той бил разрушен. Местните хора считат мястото за свято и всяка година на 1-ви май тук правят и раздават курбан за здраве и успех. Сега на това място е изграден нов, голям, красив, бял, еднокуполен, трикорабен православен храм “Свети Йеремия”. Иконите са изографисани с голямо художествено майсторство от местната художничка Илиана Дончева, завършила Националната художествена академия. Дърворезбованият иконостас е дело на нейния съпруг, резбаря Борислав Михайлов.

Ежегодно в последния неделен ден на м. май в Рударци се организира общоселски събор. Тогава местни и гостуващи състави изнасят богата музикална програма. През целия ден има открити сергии, предлагащи сувенирни стоки, лакомства и други.

В селското училище “Васил Левски” учат децата до VII клас. Към училището има детска градина, която посещават деца на възраст от 3 до 6 години.

През 1968 г. е създадено Народно читалище “Свети Климент Охридски”. То притежава библиотека със значителен книжен фонд. Към читалището има две певчески групи под наименованието “Граово”. Участничките в едната група са по-възрастни жени, а в другата – млади момичета. Те участват ежегодно в много фестивали и събори-надпявания.

Наименованието на селището и реката, която се спуска от връх Острица, преминава през селото и слиза надолу към р. Струма, е свързано с рударството. Рудодобивът, металообработването и каменоделството от далечни времена до средата на XX в. са заемали основно място в поминъка на населението. Сега болшинството от местните хора отиват на работа в столичния град и по-малка част от тях – в гр. Перник.

Понастоящем Рударци се развива като курортно селище. Предпоставка за това са близостта на планината, обрасла с пълноценна иглолистна и широколистна гора, местоположението му – огряно от сутрин до вечер от слънцето, чистият въздух и наличието на целебни минерални извори. В центъра на селото съществува спортен комплекс. Той има футболно, волейболно и баскетболно игрища със съблекални и душове към тях. В комплекса е включен и плаж с минерална вода. Непосредствено до спортния комплекс е изграден среден по големина водоем, който е зарибен и предоставя възможности за риболов. На около 200 метра по-нагоре от комплекса се намира хотел-ресторант “Рударци” с 60 легла.

Рударци е чудесен изходен пункт за излизане към Витоша или за връщане от нея. На североизток през местността Ясена, пресичайки НОП, може да се отиде до заслон “Каменоделеца” или Церова поляна. Оттам по маркирана пътека през м. Три кладенци, където минава маркираната пътека от х. “Кумата” за Черни връх, се отива до първенеца на планината.

Село Рударци е свързано с областния гр. Перник с постоянна автобусна линия и с гр. София чрез маршрутни таксита.