Гости от Шотландия и Словения посетиха Природен парк „Витоша“

На 9 септември и 9 октомври в ПП Витоша гостуваха шотландска и словенска група и представители на регионална туристическа организация „Стара планина”.Служители на парка разказаха за работата на ДПП Витоша и представиха добри примери от досегашния опит в работата с доброволци, консервационни дейности за опазване на биологичното разнообразие и успешни партньорства с външни организации. Бяха посетени музеите на мечката, совите, водното конче, местностите Дендрариума, Игликини поляни и Златни Мостове.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content