Детският екостационар „Бели брези“ е домакин на INCM Витоша 2018

На 18 октомври в Детския екостационар „Бели брези“ в Природен парк „Витоша“ се представиха кандидатурите за държави домакини на бъдещите срещи на ЕАСА, а утре представителите на мрежата на ЕАСА ще вземат решение чия ще бъде отговорността и честта да посрещне следващите ЕАСА събития в собствената си държава. Дискусиите по темата ще се проведат в местност Боерица в специално проектирано за целта временно пространство, създадено от български студенти по архитектура. В духа на един от основните принципи на ЕАСА: от студенти за студенти и като продължение на установени практики, дебатите ще бъдат моделирани от студенти, с опит в мрежата на ЕАСА.

Участниците в INCM Витоша 2018 ще бъдат ангажирани с индивидуални и колективни занимания, които да ги запознаят от първа ръка с контекста на Витоша, и най-вече с тематично свързани с проекта места и казуси. Ще се обсъжда миналото, настоящето и бъдещето на планината, а разговорите за моментът на ЕАСА, състоянието на архитектурното образоване и полето за действие на студентите по архитектура като активни участници във формирането на градската среда ще са постоянна част от процеса.

Кулминация в програмата на INCM Витоша 2018 е публичният ден – форум с лекции, панелна дискусия и неформални разговори с фокус върху град, планина и активно общество, разгледани през призмата на архитектурата и взаимовръзките между самите тях. Това ще е денят, в който общността на ЕАСА ще срещне студенти от България и Европа, партньори на проекта INCM Витоша 2018 и други заинтересовани лица значими гост лектори с провокативни възгледи и интересни истории за споделяне, а представители на ЕАСА България ще разкажат за замисъла зад международната среща и съпътстващите я събития. Форумът е отворен за широка публика и ще се проведе на х. Иглика на Витоша на 20 октомври, с целодневна програма, на английски език.

Skip to content