Доброволческа акция в м.Пресопта

На 5.06 2021 г, доброволци възстановиха кът за отдих в м. Пресопта, чешмата в района, дариха 2 маси витошки тип, изработиха и монтираха табло с картен материал за местността и стълб с насочващи табели, отводниха преминаващата пътека.

Дирекция на Природен парк “Витоша” благодари на всички за положения труд и ентусиазъм.

Skip to content