Извършена проверка за незаконно строителство

В средата на м. юни т.г., в рамките на една седмица в Дирекцията на Природен парк „Витоша“ бяха получени три сигнала за строителство на път на територията на парка в участъка между Бистрица и Симеоново. Днес, 21.06.2010 г., беше направена проверка на място от комисия с представители от Столична община, Министерството на околната среда и водите и Дирекцията на Природен парк „Витоша“. Установи се, че няма незаконно строителство. Всъщност, се извършват насипни ръботи върху съществуващ път, водещ до водна камера Симеоново, а дейността е част от проект по ИСПА за водния цикъл на гр. София

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content