Календар за проведените доброволчески акции през изминалата година

Календар за проведените доброволчески акции през изминалата година

Електронният календар за всички проведени акции на територията на Природен парк „Витоша“ е достъпен на следния адрес: https://drive.google.com/file/d/0B7K1XF38PnO5ZTNNRllrTkdQVWM/edit?usp=sharing

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content