Музеят на мечката посреща посетители

Изграден е през 2004 г. в района на м. Дендрариума на мястото на полуразрушен, изоставен пътен кантон, който Дирекцията на Природен парк “Витоша” ремонтира и възстанови.

В музея са представени начинът на живот и биологията на най-едрия европейски хищник – кафявата мечка. Тук посетителите се запознават с видовете мечки, с разпространението на кафявата мечка в България, с нейните местообитания и годишен цикъл, с факторите, които превръщат мечките в стръвници, както и с правилното поведение в планината при среща с мечка.

Представени са и някои традиционни народни вярвания, свързани с мечката.

През 2015 г. експозицията на музея беше обновена по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

През 2016 г. беше ремонтиран и санитарен възел „лесопарков“ тип в близост до музея.

Музеят работи в събота и неделя от 10:00 до 16:00 ч., а през седмицата – с предварителна заявка.

Повече информация може да получите в дирекцията на ПП “Витоша”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content