Награда за Доброволческа инициатива на годината

На 05.12.2011 г. в зала „Рьорих” на Националната галерия за чуждестранно изкуство в София се състоя Вечер на доброволците и официално връчване на наградите в Националния конкурс за Доброволческа инициатива 2011 г. Инициативата “Зелен ден на УниКредит Булбанк” и Дирекция на Природен парк „Витоша“, в която близо 300 служители на банката и членове на техните семейства засадиха 1300 върби и още около 1800 лечебни храста в парк Витоша, беше отличена като “Доброволческа инициатива на годината”. Целта на инициативата беше да се подпомогне възстановяването на крайречното местообитание от бяла върба по поречието на река Струма над с. Боснек в рамките на проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на РБългария чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Освен това, в рамките на „Зеления ден на УниКредит Булбанк” беше подпомогнато и местообитанието на един характерен за Витоша храст – лечебния зърнастец, който се среща по поречието на р. Добри дол. В надпреварата, организирана от Министерството на културата, фондация “Лале”, Национален алианс за работа с доброволци и Представителството на Европейската комисия в България, участваха общо 28 проекта. Те бяха оценени по резултати, значение за хората в общността, значение на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците, както и финансова ефективност.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content