Награждаване на победителите по проекта „Младите огнеборци – доброволци в полза на обществото”

В петък (29.04.2011 г.) се проведе заключителният етап на проекта „Младите огнеборци – доброволци в полза на обществото”, реализиран от Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. С него се отбелязва Европейската година на доброволчеството 2011. В рамките на този проект е проведен национален конкурс, в който са участвали всички сформирани през настоящата учебна година младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец”, готови да извършат общополезни доброволчески дейности.

Целта на конкурса е представяне на атрактивна и полезна за обществото идея за доброволческа инициатива, свързана с придобиване на умения и знания от младите огнеборци за работа в екип, увереност в собствените възможности, превенция на рисковото поведение сред подрастващите и оползотворяване на свободното им време.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ съдейства на организаторите за избор на местата за поставянето на 40 броя табели за пожарна безопасност на територията на парка.Награждаването на класиралите се на първите три места участници се извърши на в м. Офелиите в ПП Витоша.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content