НОВИНИ

Нови информационни табла на Духлата и класната стая при с. Боснек

Дирекция на Природен парк „Витоша“ към Изпълнителна агенция по горите, обнови експозицията на класната стая в с. Боснек и я обогати с две нови табла. Чрез тях посетителите ще се запознаят с видовете бозайници срещащи се на територията на Парка и богатото разнообразие от  дървесна и храстова растителност.  Укрепиха се чиновете и столовете на образователния кът и се почисти от битови отпадъци. Постави се ново табло на входа на пещера Духлата и се смени медията на информационното табло при заслона.

Класната стая в с. Боснек дава възможност за открити уроци сред природата, провеждане на образователни уъркшопове и интерактивни игри. В южната част на Витоша се намира и Алеята на карста с поставени 10 информационни табла, разкриващи особеностите на  Боснешкият карстов район, специфичните му природни местообитания и организмов свят.

Skip to content