Ново споразумение за партньорство за осиновен обект на Витоша

На 18.02.2019 г. се подписа споразумение за партньорство между ДПП „Витоша“ и „ФАЙВ ЕЛЕМЕНТС ТУРСООД – Йордан Калинов Конов. Срокът на споразумението е за срок от 3 години като осиновителят се задължава да поддържа в добро състояние лятната лентова маркировка, насочващите и информационни табели, чешмите, заслоните, кътовете за отдих, дървени мостове и скари, настилката и отводняването на алеите и пътеките по осиновените от него три туристически маршрута:

  • х. „Острица“ – с. Кладница; 
  • Иткова чешма – м. Криви камък – м. Церова поляна – с. Мърчаево; 
  • с. Мърчаево – м. Калето – кариера „Селимица” – м. Борачевица – х. „Селимица“.    
Skip to content