Обучение на тема „Набиране на средства за осъществяване на мероприятия в Природен парк „Витоша“

Приключи обучението на тема „Набиране на средства за осъществяване на мероприятия в Природен парк „Витоша“ чрез дарения, по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.019-0047  „Специализирани обучения на териториалната администрация“.

Предвиденото обучение ще подпомогне Дирекцията на Парка в усилията й за набиране на дарения (парични и в натура) – планиране на дарителски кампании, наблюдение и отчетност.

В хода на обучението се подготви дарителска кампания „През сняг и мъгла от Кумата до Черни връх“, която стартира на 1 декември Денят на дарителството.

 Кампанията е качена в  DMS платформата и Платфорама.бг  и ще бъде активна до края на март.

Skip to content