Писание върху дърво

До края на месец юли във фоайето на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, може да видите уникалния кръст, дело на скулптора – дърворезбар Алексей Алексиев. Работен 7 години, каноничен, разказващ  Новия завет по един изключителен начин, той е истински шедьовър!

В Рилския манастир се пази изключителен образец на българското изкуство – кръст с миниатюрни сцени на евангелска тематика – творение на монаха Рафаил. Предполага се, че това произведение е правено в продължение на 12 години (1790 – 1802 г.) и авторът е ослепял. Кръстът с миниатюрите носи славата на ненадминат шедьовър повече от два века и е обект на множество изследвания като национален паметник на културата.

За автора Алексей Алексиев това е голямо предизвикателство и той опитва да сътвори нещо подобно. За целта си изработва миниатюрни резци. Намира над 300-та годишно чемширово дърво, изсъхнало в природата и от него, на ръка, изрязва 30 плочки 10Х10 см – основа за работата му. 

Изработката на отделните сцени става от 2006 до 2013 година – 7 години, като авторът работи от сутрин до вечер на открито, на дневна светлина. Опитва на изкуствено осветление, но светлините и сенките са прекалено контрастни и не се получава добре.

Отделните миниатюрни сцени са изработени в стила на многопланова ажурна резба с дълбоки подкопавания и елементи във въздуха със странични изрязвания във всички посоки. Тази техника в съчетание с различната перспектива дава особена дълбочина и живот на изображенията.

Композициите са авторски, изградени на базата на представи, породени от непрекъснато четене и съпоставяне на четирите евангелия, където събитията са описани с различна детайлност, стремейки се да пресъздаде най-ярките моменти от прочетеното с максимална достоверност на текстовете.

В този кръст сцените са подредени хронологично – отгоре надолу и после – отляво надясно, така както се прекръства. Кръстът е двустранен, напрестолен, изцяло в  православния канон. Надписите под отделните сцени са съобразени с църковнославянския език с падежни форми и буквена стилистика.

Skip to content