Подновено споразумение за сътрудничество с Ротари клуб София-Център

На 06.02.2019 г. ДПП „Витоша“ и Ротари клуб  София-Център подновиха споразумението си за сътрудничество, чийто предмет е поддръжка на туристическия маршрут „Алейна мрежа Драгалевски манастир“. Ротари клуб София-Център е осиновител на обекта от 2016 г. Представителите на организацията се грижат за поддръжката на алейната мрежа в добро състояние чрез почистване на изградените водостоци и канавки. Подновеното  споразумение за сътрудничество е за срок от 3 години.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ благодари на осиновителите на обекта за вложения труд през изминалите 3 години и за подновеното споразумение за сътрудничество през следващите три.

Skip to content