Посещение на експерти от ДПП „Витоша“ в 86 ОУ „Св. Климент Охридски“

На 10.10.2019 г., в 86 ОУ „Св. Климент Охридски“ в село Владая се проведе урок по Горска педагогика. Водещи бяха експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“, а участници – учениците от подготвителната предучилищна група до трети клас. Експертите разказаха на децата интересни факти за природното богатство на Витоша, за редките и застрашени видове растения и животни, намиращи се на територията на Парка. По време на интерактивните игри и занимания, проведени в двора на училището децата научиха повече за горските обитатели, за правилното поведение в гората и опазването на природата.

Skip to content