Посещение на експерти от ДПП „Витоша“ в 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски”

На 10.02.2020 г. експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша“ посетиха ученици от четвърти клас на 138 Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски” в град София. Експертите изнесоха на децата презентация за защитените територии в България. Беше представена информация за категориите на защита и правилата за поведение в природата. Специално внимание беше отделено на националните и природни паркове у нас. Презентацията беше последвана от игри и занимания, в които учениците демонстрираха и затвърдиха своите познания за опазването на природата.

Skip to content