Празник на Витоша в селата Железница, Ярлово и Бистрица

Във връзка с инициативите за 80-годишнината на Природен парк „Витоша“ се проведоха чествания в населените места около Витоша с помощта на кметове и представители на Дирекцията на парка.
В село Железница се проведе концерт по случай 100 години от рождението на бистришкия бард Крум Матейн. Това даде повод да се отбележи и 80-годишнината на Природен парк „Витоша“ като директорът на парка ландш. арх. Снежана Петрова произнесе слово за неговата история и дейност.
В Ярлово се проведе традиционният празник на селото по случай Петковден край черквата „Св.Петка“ в околностите му. Отслужи се молебен и се освети курбанът, направен специално за празника. Кметът Васил Миленов произнесе приветствие и даде думата на директора на ПП „Витоша“ ладш. арх. Снежана Петрова. Тя произнесе кратко слово за историята на парка и награди с грамоти деятелите, които със своята доброволна дейност са подпомагали развитието на парка през годините.
Празникът се премести и в село Бистрица в късния следобед, където се бяха събрали много хора, дошли да почетат светлия празник на населеното място. Отново беше произнесено слово от директора на Природен парк „Витоша“, което включваше и дейностите, които предстоят да се осъществят на територията му. Най-изявените доброволци също получиха грамоти.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content