Предстоящо посещение в Природен парк „Витоша“ в рамките на конференция SENSFOR

Във връзка с предстояща конференция по проект „ENHANCING THE RESILIENCE CAPACITY OF SENSITIVE MOUNTAIN FOREST ECOSYSTEMS UNDER ENVIRONMENTAL CHANGE (SENSFOR) – COST ACTION ES1203” по програма COST на ЕС, на 11 февруари 2016 г. ще се проведе организирано посещение на територията на Природен парк „Витоша“. Посещението включва среща и дискусия със заинтересовани страни. Тя ще се проведе от 9.00 до 11.00 ч. в Детския екостационар „Бели брези”. След това е предвидено наблюдение на горната граница на гората на Витоша в района на хижа „Алеко“. Конференцията е организирана от професор Кари Лейн – Thule Institute, Финландия, Институт по Биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН и Институт за гората – БАН. Във фокуса на конференцията ще бъдат екосистемните услуги и горските ресурси в чувствителни планински екосистеми в светлината на устойчивото им използване, връзката с културно-историческото наследство и развитието на системата за отдих и туризъм, същността и ролята на високопланинските екосистеми и ролята на Природен парк „Витоша“ при управление на екосистемните услуги. Съществен акцент в конференцията ще бъде чуждестранното представителство – над 30 изявени учени от Европа.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content