Престур за представяне на напредъка по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“

На 20.11.2014 г. ДПП „Витоша” проведе престур за представяне на напредъка по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Престурът започна с презентация за проекта в Детския екостационар «Бели брези», представена от ръководителя на проекта Ваня Рътарова. На присъстващите беше дадена подробна информация за проекта и извършеното до момента. След това участниците преминаха по предварително определения маршрут и се запознаха на терен с част от извършеното до момента. Групата премина по част от новоремонтираната алея х. „Кумата” – м. Златни мостове.

В рамките на проекта са възстановени и се възстановяват 6 алеи с обща дължина над 20 км по следните маршрути:

  • х. „Кумата“ – м. Златни мостове;
  • с. Владая – м. Тихия кът;
  • с. Бистрица – Финална къща;
  • Алейна мрежа м. Плажа – с. Бистрица;
  • Драгалевски манастир – м. Бай Кръстьо – х. Алеко;
  • Алейна мрежа Драгалевски манастир.

На възлови места са поставени над 700 указателни и насочващи табели.

В м. Златни мостове беше показан един 20-те новоизградени подхода към парка, както и ремонтиран заслон от общо 25-те по проекта. След кратка почивка за обяд престурът продължи към местността Дендрариума. Там беше представен още един ремонтиран заслон (на разклона за Копитото) и възстановената през тази есен с помощта на доброволци паркова инфраструктура. Групата измина част от изградената по проекта Алея за билките и възстановената от доброволци Алея на тиса. Пред големия тис до алеята експертът по флората в ДПП „Витоша” Десеслава Гюрова изнесе интересни факти за това хилядолетно дърво, както и за извършените поддържащи и възстановителни дейности в горите на Витоша. В рамките на проекта бяха произведени 5000 броя контейнерни фиданки смърч, 1000 броя клек, 400 броя зелена елша, 400 броя бяла елша, 400 броя черна елша и 400 броя планински ясен. Смърчовите и клековите фиданки бяха засадени на Витоша през есента на 2014 г., като за целта бяха организирани 6 доброволчески акции, в които се включиха над 600 доброволци. Засаждането се извърши в подходящи местообитания в района на център Алеко. Фиданките от трите вида елши и планинския ясен ще бъдат засадени през пролетта на 2015 г., отново с помощта на доброволци. Деси разказа за борбата с корояда-типограф, засегнал смърчовите гори в планината, за поставените в рамките на проекта 60 феромонови уловители, за резултатите от анализите на улова, както и за бъдещите действия за подобряване на санитарното състояние на смърчовите гори на Витоша. След това групата продължи пътя си надолу. При Музея на мечката журналистите бяха информирани подробно за извършващия се в момента ремонт и новия интериор на музея, който се очаква да приключи в рамките на сключения с изпълнителя договор. От другата страна на музея беше показана една от 30-те ремонтирани по проекта чешми в различни части на планината.

Групата премина по част от новоремонтираната алея Тихия кът – с. Владая. Тук Мария Петкова и Сава Попсавов разказаха за изградените 12 веломаршрута с различна степен на трудност и за 6-те маршрута за конна езда, за извършеното обезопасяване на множеството турове за скално катерене на Комините, Дивите скали и Боянския водопад, за обособените боудър зони, за поставените насочващи табели към катерачните обекти и информационни табла за обектите.

В м. Тихия кът участниците в престура видяха новоизградена площадка за хора в неравностойно положение, а в м. Бялата вода – още един подход към парка.

С това престурът приключи.

Цялостното изпълнение на предвидените в проекта дейности ще бъде представено на специална пресконференция през 2015 г.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content